I

проведення ідентифікації та паспортизації об’єктів

II

проведення декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

III

розробка декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

IV

розробка, впровадження організаційно-розпорядчої документації в сфері пожежної та техногенної безпеки (накази, інструкції, положення, програми, плани, графіки і т.д.)

V

проведення аудитів об’єктів підприємства на предмет відповідності нормативним вимогам України у сфері техногенної та пожежної безпеки, формування коригувальних заходів

VI

здійснення періодичного контролю за усуненням виявлених невідповідностей

VII

супровід в контролі за організацією проведення вогневих робіт на об’єктах

VII

організація і проведення навчання співробітників підприємства, (підрядних організацій) з пожежно-технічного мінімуму

VIII

розробка планів поверхів евакуації людей і майна під час пожежі

X

розробка планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій

XI

оцінка відповідності проектної документації на нове будівництво (реконструкцію, капремонт або технологічне переоснащення) об’єктів дотримання вимог у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

XII

супровід перевірок об’єктів підприємства наглядовими органами в сфері пожежної та техногенної безпеки, консультація у випадках судових розглядів